SÄÄNNÖT JA SOPIMUSEHDOT

 1. Käyttäessäsi Power Fit Vantaa kuntokeskuksen palveluita ja liittyessäsi jäseneksi, sitoudut noudattamaan sopimusehtoja sekä kuntokeskuksen sääntöjä.
 2. Jäsenyys on aina henkilökohtainen eikä avainkorttia ole lupa ilman erillistä neuvottelua luovuttaa toiselle. Jäsenellä ei myöskään ole lupaa ottaa ylimääräisiä henkilöitä mukaansa kuntokeskukseen. Mikäli henkilökohtaista kulkukorttia käyttää joku muu tai tällä päästetään ulkopuolisia henkilöitä sisälle kuntokeskukseen, johtaa tämä välittömästi jäsenyyden menettämiseen. Lisäksi kortinhaltijalta peritään väärinkäytöstä kolmen (3) kuukauden jäsenmaksua vastaava summa. Kadonneesta kulkukortista on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti.
 3. Jäsenyydet on irtisanottava aina kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalvelu@powerfitvantaa.fi.
 4. Jäsenyys päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden loppuun. Tietyissä erityistapauksissa, kuten pitkäaikaisen sairauden, raskauden tai armeijan takia kortti voidaan keskeyttää määräajaksi. Kaikissa keskeyttämis- ja irtisanomistapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalvelu@powerfitvantaa.fi.
 5. Maksamattomia laskuja, oman pankin e-laskusopimuksen irtisanomista tai kuntokeskuksella käymättä jättämistä ei katsota irtisanomiseksi.
 6. Power Fit Vantaa ei vastaa postin kadottamista paperilaskuista tai tästä aiheutuneista perintäkustannuksista. Siksi kehotamme aina tekemään e-laskusopimuksen laskutusasiakkuuksissa. 
 7. Mikäli kuukausimaksut ovat 14 vuorokautta myöhässä, voidaan jäsenyys purkaa Power Fit Vantaan toimesta välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sen päättyminen ei kuitenkaan vapauta jäsentä sovituista maksuista.
 8. Power Fit Vantaan palveluiden käyttäjältä odotetaan kuntosalilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä, hyviä tapoja ja toisten kunnioittamista. Muiden jäsenten häiritseminen tai loukkaaminen millään tavoin on kiellettyä. 
 9. Tupakointi sekä alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai Power Fit Vantaan järjestämiin tapahtumiin on kielletty. Kuntokeskuksen tiloissa ei saa olla päihtyneenä.
 10. Asiakas käyttää kuntokeskuksen palveluita omalla vastuullaan. Henkilö on itse vastuussa siitä, että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa hänen tulee varmistaa asia omalta lääkäriltään. Henkilö sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 11. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kuntokeskuksen henkilökunnalle havaitsemistaan väärinkäytöksistä.
 12. Power Fit Vantaa ei vastaa kuntokeskukseen jätetyistä tavaroista tai näiden katoamisesta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen tiloihin yön yli ei ole sallittua.
 13. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi jäsenyys voidaan perua määräajaksi tai kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 14. Lasten tuominen kuntokeskukseen on sallittu, mutta lasten tulee olla lapsille tarkoitetulla leikkialueella. Vanhempana vastaat lapsen turvallisuudesta ja leikkipaikan siisteydestä. Yli 13-vuotiaat voivat harjoitella Power Fit Vantaalla huoltajan vastuulla, yhdessä huoltajan kanssa. Yli 15-vuotiaat voivat harjoitella itsenäisesti. 
 15. Power Fit Vantaa varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja jäsenyyden hintoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle kaksi (2) kuukautta ennen muutosta. 
 16. Power Fit Vantaa ei vastaa hyvityksistä, mikäli kuntokeskus joudutaan pakkosulkemaan viranomaisten tai aluehallintoviraston toimesta. Esim. mahdollisen pandemian tai muun seurauksena.